top of page

Astudiaethau Achos Physical Empowerment

Mae ein holl aelodau’n wahanol ac angen cymorth neu gefnogaeth mewn gwahanol ffyrdd.  Mae pob un ohonoch chi’n bwysig i ni, ac mae’n meddwl cymaint i’n tîm ni i gyd ein bod wedi’ch helpu chi ar eich taith, er taw CHI sydd wedi gwneud yr holl waith caled!  Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi rhannu eich straeon gyda ni. Rydym ni’n gwybod nad yw’n hawdd ond drwy rannu eich stori, efallai byddwch chi’n helpu rhywun arall sy’n gallu uniaethu a’ch profiadau.

Darllenwch yr astudiaethau achos o’n haelodau isod.

Os ydych yn meddwl y gallech elwa o'n cymorth, cysylltwch â ni.
Ffoniwch 01994 419243 neu 07929 125 957 neu gadewch neges ar ein tudalen gyswllt.

Case Studies

Cliciwch pob bocs isod i ddarllen pob achos yn llawn.

Efallai y byddwch chi eisiau darllen adborth oddi wrth ein haelodau ni.

Os hoffech chi rannu eich stori, croeso i chi gysylltu â ni.

bottom of page