top of page
Physical Empowerment Referrals - DSC01222-1900CR.JPG

Atgyfeiriadau

Helo a chroeso i dudalen atgyfeiriadau Physical Empowerment.

Gallwch chi ddefnyddio'r ffurflenni ar y dudalen hon i gyfeirio eich hun neu rywun arall i gyrsiau Physical Empowerment.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi'r holl adrannau a rhoi cymaint o fanylion â phosibl. Mae'r holl wybodaeth a dderbynnir yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rhannu.

Os byddai'n well gennych gwblhau'r atgyfeiriad dros y ffôn mae ein rhifau ar ein tudalen, Cysylltwch â ni.

Sylwch, er mwyn diogelwch pawb, nid ydym yn gweithio gydag unrhyw un sydd mewn perthynas â throseddwr hysbys.

Os ydych yn cyfeirio rhywun arall at ein gwasanaeth llenwch eich gwybodaeth chi yn rhan uchaf y ffurflen isod,  ac yna llenwi ail ran y ffurflen hefyd.

Os ydych yn cyfeirio eich hun, a fyddech cystal â gadael y rhan gyntaf yn wag, a llanw lan yr ail ran sef “Manylion y Cleient”.

Manylion y Cyfeiriwr

Manylion Y Cleient

Rydym o hyd yn ceisio gwneud ein cyrsiau yn hygyrch i bawb, ac mae gennym gyllideb ar gyfer gofal plant a chostau teithio i wragedd sydd ei angen.

Oes angen arnoch chi/ neu’r person yr ydych yn atgyfeirio y canlynol?

Darpariaeth Gofal plant
Angen Lwfans Teithio

Thanks for completing the referral form. We'll be in touch soon.

Cwblhewch fanylion y client isod. Hefyd cwblhewch y rhan yma, os ydych chi’n cyfeirio eich hun.

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae pob un o’n cyrsiau’n 12 wythnos; y sesiwn gyflwyno, y cwrs 10 wythnos, a’r sesiwn ôl-drafod. 

Rydym yn cynnig sesiynau dilynol rheolaidd i’r rhai sy’n gallu mynychu.

 

Gofynnwn fod pawb yn gweithio i fynychu pob sesiwn fel eu bod yn cael y budd mwyaf o’r cwrs.  Ar fore Dydd Mawrth mae y cwrs yn Sandfield, Port Talbot rhwng 10 o’r gloch y bore a 12 o’r gloch. Bydd ein sesiwn a chwrs rhagarweiniol nesaf ym mis Mai 2024. 

 

Bydd ein sesiwn a chwrs rhagarweiniol nesaf ym mis Mai 2024.

Cysylltwch os ydych chi eisiau cyfeirio rhywun, ond nid yw eich ardal chi wedi’i rhestru. Rydym yn cynnig sesiynau un i un ond yn aml mae angen cyllid penodol ar gyfer y rhain.


Os oes gennych gwestiwn penodol cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein  “Tudalen gyswllt”.

Physical Empowerment Referrals - DSC01222-1900CR.JPG
bottom of page