top of page

Tîm Physical Empowerment CIC

Caiff cyrsiau Physical Empowerment CIC eu trefnu a’u cynnal gan amrywiaeth o bobl o amryw o sefydliadau ac asiantaethau.

 

Wrth i Physical Empowerment CIC dyfu, felly hefyd y bydd y wefan hon, ond am nawr, rydyn ni wedi rhestru aelodau allweddol y tîm isod.

Cliciwch ar unrhyw aelod o’r tîm isod i gael rhagor o wybodaeth amdanyn nhw.

Efallai byddwch chi eisiau gwylio fidio sefydlydd cwmni Physical Empowerment CIC, sef Philippa Scannell yn egluro sut a pham y dechreuodd hi’r cwmni.  Os byddwch yn clicio ar y ddolen bydd yn mynd â chi i Wefan ‘Vimeo’.

Gonestrwydd a didwylledd

Cyfleoedd cyfartal

Caredigrwydd

Dealltwriaeth

Empathi

Hyder i feddwl y tu allan i’r blwch

Hyder i wrando y tu allan i’r blwch!

Hoffech chi fod yn rhan o Physical Empowerment CIC?

Os ydych chi’n credu y byddech chi’n ychwanegiad cadarnhaol i dîm Physical Empowerment CIC, yna cysylltwch â ni.

bottom of page