top of page

Cysylltwch â ni

Cysylltwch gydag unrhyw  gwestiwn, byddem yn falch o glywed gennych!
 
Mae Physical Empowerment CIC yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sydd newydd gofrestru ers mis Mawrth 2021 ac rydyn ni wir yn gwerthfawrogi unrhyw adborth, awgrymiadau neu sylwadau allai fod gennych.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio ar brosiectau yng Nghastell Nedd Port Talbot, Crawley a Llundain ac rydyn’n gobeithio cynnal prosiectau yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin cyn hir. Cysylltwch os oes diddordeb gennych mewn Physical Empowerment yn eich ardal: os ydych yn ddigon penderfynol mae modd goresgyn unrhyw beth!
 
Rydyn ni yma i’ch helpu chi. Cysylltwch â ni.

Rydyn ni yma i helpu. Cysylltwch â ni.

Ffoniwch 01994 419 243 neu 07929 125 957

neu gadewch neges i ni isod:

Os ydych chi’n danfon neges atom ni’n defnyddio y ffurflen yma, byddwn ni’n cysylltu yn ôl gyda chi ar ein ebost team@physicalempowerment.co.uk  Cofiwch arbed y cyfeiriad ebost yma ar eich cyfrifiadur, fel bod ein ebyst ddim yn mynd i’r bocs sbam yn y dyfodol.  Os nad ydych chi’n clywed wrthon ni o fewn 48 awr, cysylltwch â ni eto os gwelwch chi’n dda, oherwydd rydyn ni’n ceisio ymateb yn brydlon. Byddwn ni mewn cysylltiad cyn bo hir, diolch.

Thanks for contacting us. We'll be in touch.

Beth am gael sgwrs

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page