top of page

Swyddi ar gael

Mae Physical Empowerment CIC yn Gwmni Buddiannau Cymunedol, h.y. dim er mwyn gwneud elw. Rydyn ni yn aml yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein dosbarthiadau a’n busnes. Diolch i’n cefnogwyr gwych am gymorth a grantiau sy’n ein galluogi weithiau i gynnig swyddi cyflogedig hefyd. Byddwn ni’n hysbysebu unrhyw swyddi isod.

 

Mae Physical Empowerment CIC yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr mewn hunan amddiffyn am ddim, i’r sawl sydd ei angen fwyaf. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys sgiliau hunan amddiffyn corfforol, gwytnwch emosiynol a meddyliol a greddfau goroesi.  Mae’r swyddi yn amrywio o roi cymorth mewn dosbarthiadau, i helpu gyda threfnu'r busnes o ddydd i ddydd a hysbysebu’r busnes. 

Ar hyn o bryd rydyn n’n gweithio ar brosiectau mewn nifer o leoliadau yn Ne Cymru fel Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, hefyd Crawley a Llundain.  Ein gobaith yw cynnig ein gwasanaeth i’r sawl sydd ei angen ar hyd a lled Cymru a’r Deyrnas Unedig i gyd.

Os ydych chi’n meddwl y byddech chi’n ychwanegiad cadarnhaol i dîm Physical Empowerment CIC, croeso i chi gysylltu â ni. Mae pob gronyn o gymorth yn bwysig i ni. Allech chi wneud y gwahaniaeth ym mywyd rhywun a’i helpu i droi ei bywyd i fod yn fwy positif.

Heart hug icon

Swydd ar gael

Swyddi amrywiol ar gael

Mae ein gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o gwmni Physical Empowerment CIC.  Rydym yn dîm agos sy’n chwerthin, crïo a thyfu gyda’n gilydd.  Mae gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau pobl sydd wedi byw trwy drawma, yn gallu rhoi boddhad mawr.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio ar brosiectau yng Nghastell Nedd Port Talbot, Crawley a Llundain ac rydym yn gobeithio cynnal ein gwasanaeth ar draws Cymru a’r Deynas Unedig. Cysylltwch â ni os oes diddordeb gennych.

Mae’r swyddi yn amrywio o hunan amddiffyn, gwaith gweinyddol a hysbysebu a rheoli busnes. Mae pob gronyn o gymorth yn bwysig i ni.

NODYN PWYSIG: Os byddwch yn mynychu cwrs gyda Physical Empowerment, ni fydd byth disgwyl i chi gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd neu symudiad corfforol nad ydych yn hapus yn ei gylch. Y syniad ydy eich bod yn gwthio’ch hunan a cheisio wynebu’ch ofnau ond mae’n bwysig eich bod yn gwneud hynny yn eich amser eich hun.  Does dim rhaid i chi frysio i orffen unrhyw beth ar y cwrs, a dyna pam, yn rhannol, bod y sesiynau dilynol ar gael wedyn. 

Rydyn ni yma i weithio gyda chi, nid i godi ofn arnoch chi. Caiff pob cwrs ei gynllunio fel bod gofod diogel lle gall pobl fynd i gael hoe a bydd pobl ar gael os ydych chi eisiau clust i wrando. 

"Nid cyfres o dechnegau’n unig yw hunanamddiffyn, mae’n gyfres o gredoau ac mae’n dechrau gyda’r gred eich bod chi’n werth eich amddiffyn." Rorion Gracie

bottom of page